Yleistä hankkeesta

Tervetuloa Tyypitkaksi -hankkeen verkkosivuille! Näiltä sivuilta löydät tietoa hankkeesta, sen ajankohtaisista kuulumisista sekä tietoa tyypin kaksi diabeteksesta, munuaismuutoksista sekä sairauden omahoidosta.

Tyypitkaksi on Munuais- ja maksaliiton sekä Diabetesliiton yhteinen kolmivuotinen hanke, jonka rahoittajana toimii STEA. Hankkeessa vahvistamme tyypin 2 diabetesta sairastavien pystyvyyden kokemusta, hyvinvointia ja aktiivista roolia munuaisvaurioiden ennaltaehkäisemiseksi ja hidastamiseksi. Hyödynnämme vertaisuutta tavoitteeseen pääsemisessä. Kohderyhmänä ovat kaikki tyypin kaksi diabetesta sairastavat.

Mitä käytännössä teemme?

Tyypitkaksi -hankkeessa kehitämme palvelumuotoilun keinoin vertaisryhmämallin, jonka tarkoituksena on tarjota vertaistukea, tietoja, taitoja ja keinoja tyypin kaksi diabetesta sairastaville, joilla on munuaisvaurioita tai halua ennaltaehkäistä niitä. Mallia kehitetään kolmen pilottiryhmän avulla. Pilottiryhmät kokoontuvat Seinäjoen, Kouvolan ja Kuopion alueelle. Ryhmiä ohjaavat ammattilainen ja vertaisohjaaja yhdessä. Pilottiryhmäläiset ovat itse tyypin kaksi diabetesta sairastavia, jotka osallistuvat vertaistukiryhmään oman hyvinvointinsa edistämiseksi, mutta myös mallin kehittämiseksi.

Ensimmäisten ryhmien kanssa kehitettyä mallia testataan vuoden 2024 aikana kuudella eri paikkakunnalla.

Miksi Tyypitkaksi?

Hankkeen tavoitteet

  1. Osallistuja kokee löytäneensä keinoja arkeensa hyvinvoinnin edistämiseksi ja munuaismuutosten hidastamiseksi
  2. Osallistujan tiedollisen ja taidollisen pystyvyyden kokemus vahvistuu
  3. Osallistuja löytää keinoja, jotka auttavat käsittelemään omia tunteita ja asenteita arjessa
  4. Vertaiselta vertaiselle -mallia käytetään T2 diabetesta sairastavien vertaisryhmien työkaluna

To top