Yleistä hankkeesta

Tervetuloa Tyypitkaksi -hankkeen verkkosivuille! Näiltä sivuilta löydät tietoa hankkeesta, sen ajankohtaisista kuulumisista sekä tietoa tyypin kaksi diabeteksesta, munuaismuutoksista sekä sairauden omahoidosta.

Tyypitkaksi on Munuais- ja maksaliiton sekä Diabetesliiton yhteinen kolmivuotinen hanke, jonka rahoittajana toimii STEA. Hankkeessa kehitetään vertaisryhmämalli tyypin 2 diabetesta sairastavan hyvinvoinnin tueksi ja munuaisterveyden edistämiseksi. Ryhmässä on Keskustelua, omaa pohdintaa, tietoa ja tekemistä vertaisohjaajien johdolla.

Mitä käytännössä teemme?

Tyypitkaksi -hankkeessa kehitämme monitoimijaisesti vertaisryhmämallia, jonka tarkoituksena on tarjota vertaistukea, tietoja, taitoja ja keinoja tyypin kaksi diabetesta sairastaville, hyvinvoinnin edistämiseksi ja munuaisterveyden tukemiseksi. Mallia kehitetään hyvin monenlaisilla kokoonpanoilla, jotta se palvelee tarkoitustaan mahdollisimman hyvin.

Miksi Tyypitkaksi?

Hankkeen tavoitteet

To top