Kahdeksan Tyypitkaksi-mallia testaavaa ryhmää käynnistyi eri puolilla Suomea

Tyypitkaksi-hanke on edennyt viimeiseen vuoteen. Vuoden 2024 aikana on tarkoitus testata kehitetyn mallin toimivuutta käytännössä. Ryhmiä lähti ohjaamaan 19 koulutettua ja innokasta vertaisohjaajaa. Vertaisohjaajilla on itsellään tyypin 2 diabetes ja intoa tukea toisia saman sairauden kanssa eläviä.

Ryhmät selvästi kiinnostivat tyypin 2 diabetesta sairastavia. Saimme lähes 200 hakemusta hakuajan puitteissa ja toistakymmentä yhteydenottoa hakuajan päätyttyä. Ryhmiin valikoitui 99 henkilöä. Ryhmät kokoontuvat kahdeksan kuukautta, aina lokakuuhun asti. Alla yhden ryhmän matkan käynnistymisestä tehty juttu!

To top