Ryhmäläisten kontaktointi ennen ryhmää

Kun ryhmäläiset ovat valittu, tieto valinnasta on hyvä lähettää heille esimerkiksi sähköpostilla. Sähköpostissa on hyvä mainita milloin heille soitetaan ja milloin ja missä ensimmäinen ryhmäkerta on. Sähköpostissa kehotetaan osallistujaa olemaan yhteydessä omaan hoitoyksikköön. Tämä on tärkeää oikean diabeteslääkityksen varmistamiseksi.

Ryhmäläisten sitoutumisen kannalta on tärkeää olla heihin vielä henkilökohtaisesti yhteydessä. Puhelinsoitto ennen ryhmän alkua auttaa vastaamaan epäselviin asioihin, sen selvittämisessä onko hakija kohderyhmään kuuluva ja mikä häntä motivoi osallistumaan ryhmään. Puheluun on hyvä varata aikaa n. 10–30 min per osallistuja. Voit käydä keskustelun esimerkiksi seuraavaa kaavaa hyödyntäen.

  1. Kerro ryhmän tarkoituksesta.
  2. Varmista, että hakijalla on tyypin 2 diabetes.
  3. Hakijan on hyvä olla yhteydessä omaan hoitoyksikköön ja kertoa, että on aloittamassa tällaisessa ryhmässä. Elämäntapamuutosten myötä voi olla tarvetta tarkistaa esimerkiksi lääkityksiä.
  4. Mikä motivoi hakemaan ryhmään? Millaisia odotuksia tai tavoitteita hänellä on ryhmään liittyen?
  5. Ryhmä kestää 8 kuukautta ja tapaamisia on 10. Ensimmäisen tapaamisen ajankohta on hyvä kertoa, jos se on jo tiedossa.
  6. Onko tiedossa jotain muutoksia arjessa tällä välillä, esim. matkoja tms.? Mikäli hakija ei pääse kahdelle ensimmäiselle kerralle, on syytä miettiä kannattaako osallistua ryhmään ollenkaan. Ensimmäiset kaksi kertaa ovat ryhmäytymisen kannalta keskeisimmät.
  7. Varmista onko jokin jäänyt epäselväksi
To top