Ryhmän rakenteet

Kuvituskuva

Tapaamisten tiheys ja säännöllisyys voi vaihdella eri ryhmien kohdalla. Perusperiaate on, että ryhmä kestää 2,5 tuntia kerrallaan ja tapaamisia on 8 kuukauden aikana 10. Monet ryhmät ovat kokeneet parhaimmaksi sen, että alkuun ryhmä kokoontuu tiiviimmin ja sitten tapaamiset harvenevat. Toisinaan paremmaksi on koettu, että vertaisohjaajilla on ehdotelma tapaamisajoista, joita sitten tarpeen mukaan muokataan. Myöskään siinä onko viikonpäivä aina sama vai vaihtuva ei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä. Te vertaisohjaajina voitte keskustella teille parhaasta ratkaisusta ja jatkaa keskustelua yhdessä ryhmäläisten kanssa.

Kuvituskuva

Tilankäyttöön liittyen on hyvä varmistaa, että tila on varattu, miten kulku tilaan tapahtuu ja millaiset fasiliteetit siellä on. Hankkeen aikana olleet ryhmät ovat kokeneet, että ryhmäkerrat on hyvä olla pääasiassa samassa tilassa ja istumapaikat on hyvä asettaa tilassa niin, että kaikki näkevät toisensa.

Ohjaajien on hyvä olla valmistelemassa tilaa noin tunti ennen ryhmää. Kokemus on, että ryhmäläiset ovat hyvissä ajoin paikalla. Ennen ryhmäläisten saapumista on hyvä varmistaa, että

  1. Tekniikka toimii
  2. Tila on järjestelty
  3. Tarvittavat materiaalit ovat olemassa
  4. Kahvit ja välipalat on tarjolla
  5. Työnjako ja illan kulku on ohjaajien välillä selvä

Tarjoilut ovat keskeinen osa ryhmää. Ne keventävät tunnelmaa ja niiden aikana tuttuus ryhmäläisten välillä lisääntyy. Suolaiset tarjottavat ja hedelmät ovat olleet pidettyjä välipaloja. On hyvä antaa ryhmän puitteissa esimerkkejä terveellisistä välipaloista, mutta toisinaan voi olla myös pullaa tai muuta herkkua. Tämä tekee näkyväksi hyvän tasapainon myös diabetesta sairastavan ravitsemuksessa. Tarjoiluiden hankintaan ja esille laittoon on hyvä varata aikaa ennen ryhmäläisten saapumista.

Kuvituskuva

Ryhmässä tarvitaan erilaisia materiaaleja, jotka tulee hankkia ennen ryhmää. Esimerkiksi kansiot ryhmästä saatavalle materiaalille on koettu hyväksi. Sen lisäksi erilaisiin tehtäviin saattaa tarvita kartonkia, post- it -lappuja ja muita välineitä. Myös tarjottavat tulee hankkia ja mahdolliset järjestelyt esimerkiksi asiantuntijavierailuiden suhteen tulee tehdä. Jaettavaan materiaaliin löytyy hyviä vinkkejä käsikirjan materiaalit-osiosta. Jaettavia oppaita ja muita materiaaleja kannattaa pyytää esimerkiksi diabetesliitosta tai munuais- ja maksaliitosta.

Ryhmän tehtäviin ja näytettäviin materiaaleihin voi olla mukava palata ryhmäkerran jälkeen. Ryhmäläisiä voi kannustaa ottamaan esimerkiksi kuvan yhteisistä tuotoksista. Asiantuntijoilta voi myös pyytää materiaalit paperisina jaettavaksi ryhmäläisille tai sähköpostilla välitettäväksi ryhmäkerran jälkeen.

Välitehtävien tarkoitus on ohjata ryhmäläisen omaa prosessia. Välitehtävä auttaa jäsentämään edellisellä kerralla opittua ja linkittämään sitä omaan arkeen. Sen lisäksi välitehtävä orientoi ja virittää ryhmäläistä seuraavaan kertaan: millaisia ajatuksia herää etukäteen ja millaisia etukäteisodotuksia on. Välitehtävänä toimii kaksi kysymystä, jotka pysyvät samana läpi ryhmän:

  1. Mihin olen ______________ tyytyväinen tällä hetkellä? (esim. mihin olen ravitsemuksessani tyytyväinen tällä hetkellä?)
  2. Mihin kaipaan muutosta tai yhteistä pohdintaa?

Tulostettavan välitehtävän löydät täältä.

Kuvituskuva

Yhteydenpito on väistämätöntä ryhmäkertojen välillä. On tärkeää, että ryhmäläisillä on mahdollisuus ilmoittaa, jos eivät pääse paikalle ja heitä on myös hyvä muistuttaa lähenevästä tapaamisesta tai muutoksista ryhmään liittyen. Voihan olla myös tilanne, että ryhmäkerta pitää perua, esimerkiksi sairaustapauksen vuoksi. Todella toimivaksi ja vuorovaikutteiseksi yhteydenpidon kanavaksi on koettu WhatsApp-ryhmä. Voitte ensin pohtia vertaisohjaajien kesken, mikä tapa olisi teille sopiva ja ehdottaa sitä sitten ryhmäläisille.

To top