Ravitsemus, 2. kerta

Tapaaminen alkaa kahvilla ja välipalalla. Välipalapöytään hankitaan ravitsevia välipaloja, kuten esimerkiksi:

  • siemennäkkäriä (esim. Rosten) + tuorejuustoa
  • Runsaskuituisia välipalakeksejä, esim. Elovena
  • hedelmälohkoja

Välipalaa nauttiessa keskustellaan siitä miksi kyseiset tuotteet ovat oivallisia valintoja välipalalle. Siemennäkkärit ovat kuitupitoinen välipala kahvin tai teen kaveriksi. Elovena-keksit ovat runsaskuituisia ja vähäsokerisia keksejä, ja yksittäispakattuina niitä on kätevä kuljettaa mukana. Hedelmälohkot sisältävät vitamiineja ja kuitua.

Kuulumiset + paluu viime kertaan

Ryhmä aloitetaan kuulumiskierroksella, jossa jokainen saa vuorollaan kertoa mitä itselle kuuluu. Voitte kysyä esimerkiksi mitä hyviä tekoja olet tehnyt itsellesi kuluneen viikon aikana tai Mistä olet ollut kiitollinen kuluneen viikon aikana? Kysymysten tarkoituksena on auttaa ryhmäläisiä huomaamaan mitä hyvää arjessa on tapahtunut ja antamaan itselleen kiitosta tehdystä hyvästä. Voitte myös keksiä omia, teidän ryhmälle sopivia tarkentavia kysymyksiä.

Kuulumiskierroksen jälkeen on hyvä käydä yleinen keskustelu, että mitä jäi edellisestä kerrasta mieleen ja tuliko joitain oivalluksia tai kysymyksiä, joita haluaa nostaa yhteiseen keskusteluun.

Välitehtävän purku

Välitehtävänä ryhmäläisillä oli pienten kokeiluiden bingo liittyen ravitsemukseen. Välitehtävän purussa voitte käydä vapaata keskustelua kokeilitteko uusia asioita ravitsemukseen liittyen ja millaista se oli.

Työskentelyä valittujen teemojen äärellä

Ryhmäläiset ovat edellisen kerran lopuksi valinneet teemat (3 ehtii yhden ryhmäkerran aikana), joista haluavat oppia lisää ja keskustella kokemuksista.

Videoalustuksia aiheista:

Ateriarytmi:

https://www.youtube.com/watch?v=NZK9FLlUKQg

Rasvat:

https://www.youtube.com/watch?v=7nBS8m5lF3Q

Kuitu:

https://www.youtube.com/watch?v=LcWmcEJA9Aw

Suola:

https://www.youtube.com/watch?v=zoRw7XJOqNw

Pakkausmerkinnät:

Tunnesyöminen:

Tunnesyöminen -materiaali

Miten valmistaa kasviksia?

Keskustelua: Mitä jäi mieleen? Mitä aion kokeilla?

Vinkit, jos haluaa jatkaa pohdintaa itsenäisesti ryhmän jälkeen:

Ryhmän lopetus

Ryhmän päättämisessä on tärkeää muistaa kolme asiaa: tunnelmat tästä kerrasta, välitehtävä ja orientaatio seuraavaan tapaamiseen sekä rauhallinen lopetus.

On hyvä käydä kierros, jossa jokainen kertoo, mitä otat tästä kerrasta mukaasi?

Välitehtävä on kiva mahdollisuuksien mukaan jakaa paperisena osallistujille. Jos siihen ei ole mahdollisuutta, niin on hyvä kirjoittaa alla olevat kysymykset näkyviin.

    1. Mihin olen ______________ tyytyväinen tällä hetkellä? (esim. mihin olen mielen hyvinvoinnissani tyytyväinen tällä hetkellä?)

    1. Mihin kaipaan muutosta tai yhteistä pohdintaa?

Välitehtävän voit ladata täältä

Lopuksi on hyvä muistuttaa seuraavan tapaamisen ajankohdasta ja aiheesta. Ja sen lisäksi lopettaa tapaaminen valitsemallanne tavalla.

Ammattilainen mukana ryhmäkerralla

Mikäli ryhmä kokee suunnitteluvaiheessa, että kaipaisivat asiantuntijan, laillistetun ravitsemusterapeutin läsnäoloa, on se mahdollista. Asiantuntijaa voi pyytää paikalliselta terveysasemalta tai esimerkiksi omasta diabetesyhdistyksestä. Ammattilaista mukaan kutsuttaessa hänelle on hyvä lähettää saatekirje, jossa kerrotaan ryhmän tavoitteista ja toimintaperiaatteista. Ryhmän kantavana teemana on tyypin kaksi diabetes ja sen ravitsemuksen kulmakivet: suola, rasva, kuitu ja ateriarytmi on perusteluineen hyvä käydä läpi. Näihin on olemassa pohja ammattilaiselle. Olisi tärkeää keskittyä myös tunnesyömisen teemaan.

Ryhmäkerran kulkuun asiantuntijan läsnäolo vaikuttaa yleensä niin, että keskusteluille jäänee vähemmän aikaa. On hyvä pitää kuitenkin ryhmän aloituksessa ja lopetuksessa tutut rakenteet mukana.

Saatekirjeen voit ladata täältä.

Välitehtävän purku, mikäli ammattilainen mukana:

Ryhmäläiset ovat edellisellä kerralla pohtineet nelikenttätyöskentelyssä ravitsemukseen liittyviä teemoja ja sen herättämiä kysymyksiä. Sen lisäksi he ovat saaneet välitehtäväksi pohtia kysymyksiä, joita haluaisivat esittää ravitsemusterapeutille. Kokemus on, että kysymyksiä herää paljon ja iso osa ryhmäkerran ajasta menee kysymyksiin vastaamiseen.

Ravitsemusterapeutin tapaaminen voidaan toteuttaa ns. ravitsemusterapeutin kyselytuntina, mutta jonkinlainen alustus olisi kuitenkin ravitsemusterapeutilla hyvä olla olemassa, sillä usein osallistujat haluavat ravitsemusmateriaalia luettavakseen.

To top