Keskustelua tukevat menetelmät

Tyypitkaksi-hankkeen aikana kehitettiin menetelmiä, joiden avulla vertaisohjaajan on helppoa lähteä käsittelemään tyypin 2 diabetesta sairastavan hyvinvoinnin osa-alueita. Koska kyseessä on vertaisryhmä, ryhmän ytimessä on keskustelu ja vertaiskokemusten jakaminen. Näiden kahden menetelmän avulla lähes aihetta kuin aihetta voi lähteä käsittelemään neutraalisti ja kaikkien kokemuksia kunnioittaen.

Tieto-taito-tunne-suhtautuminen -nelikenttä

Tieto-taito-tunne-suhtautuminen nelikenttää voidaan hyödyntää tarpeen mukaan kaikissa ryhmätapaamisissa. Löydät tapaamiskertojen yhteydestä lisää vinkkejä nelikentän hyödyntämiseen.

Tyypitkaksi-keskustelukortit

Keskustelukortit on kehitetty hankkeen aikana ryhmän tarpeisiin. Niitä voi käyttää monin tavoin, kaikissa käsiteltävissä teemoissa. Voit käyttää koko pakkaa tai valita ainoastaan muutamia kortteja.

Kortteja voi käyttää joko aiheeseen virittymisessä: mitä ajatuksia tai tunteita käsiteltävä teema sinussa herättää? tai ryhmätapaamisen yhteenvedossa: miltä sinusta tuntui keskustella käsiteltävästä teemasta? Alla esimerkkejä ja apukysymyksiä, miten voit myös keskustelukortteja hyödyntää.

Ravitsemus

  • Mitä ruoka sinulle merkitsee?
  • Mitä ajatuksia ja tunteita diabeetikon ravitsemus munuaisterveys huomioiden sinussa herättää?
  • Millaista tietoa ja millaisia taitoja tarvitset toteuttaaksesi oikeanlaista ruokavaliota, huomioiden diabetes ja munuaiset?

Mielen hyvinvointi

  • Miltä tällä hetkellä minusta tuntuu? Minkälainen fiilis minulla on juuri nyt? Millaisia ajatuksia ja tunteita sanat diabetes ja munuaismuutokset herättää? Mitä ajattelet diabeteksesta?

Munuaisterveyden tukeminen

  • Millaisia ajatuksia ja tunteita hoitopaikassa tapahtuva seuranta sinussa herättää?

Uni ja lepo

  • Millaisia ajatuksia ja tunteita uni ja lepo sinussa herättää?
  • Miltä sinusta tuntui keskustella unesta ja levosta?

Liikkuminen

  • Miltä sinusta tuntui keskustella liikkumisesta?
To top