Munuaisterveyden tukeminen, 1. kerta

Tässä yhteydessä on hyvä keskustella millaista on diabeteksen omaseuranta sekä mikä on elintapojen ja lääkehoidon merkitys tyypin kaksi diabeteksen sekä munuaisterveyden kannalta. Ryhmäkertana tällä kerralla keskitytään syventämään ymmärrystä, millainen sairaus tyypin kaksi diabetes on, miten se kehossa vaikuttaa ja millaisia ovat sen aiheuttamat munuaisvauriot. Koska omahoito on laaja kokonaisuus, keskityttiin ryhmäkerralla keskeisimpiin teemoihin.

Halutessanne voitte kutsua toiselle ryhmäkerroista diabeteshoitajan. Pilotointivaiheessa huomasimme, että osallistujilla on paljon askarruttavia kysymyksiä ja tietopuutteita, joita olisi hyvä ammattilaisten toimesta täydentää. Ammattilaisen saaminen mukaan voi olla haasteellista. Kannattaa kuitenkin olla yhteydessä alueen diabeteksen hoitoon keskittyvään yksikköön ja kysyä asiantuntijavierailua. Usein ammattilaiset haluavat kuitenkin vierailustaan palkkion. Voitte kysyä myös diabetesliiton ammattilaista vierailevaksi ammattilaiseksi. Ammattilaisen läsnäolo ei kuitenkaan ole edellytys, mallissa olevilla materiaaleilla ja tehtävillä saatte varmasti uutta tietoa sekä hyvää keskustelua aikaiseksi!

Ensimmäinen tapaaminen

Kuulumiset ja paluu viime kertaan

Ryhmä aloitetaan kuulumiskierroksella, jossa jokainen saa vuorollaan kertoa mitä itselle kuuluu. Voitte kysyä esimerkiksi mitä hyviä tekoja olet tehnyt itsellesi kuluneen viikon aikana tai Mistä olet ollut kiitollinen kuluneen viikon aikana? Kysymysten tarkoituksena on auttaa ryhmäläisiä huomaamaan mitä hyvää arjessa on tapahtunut ja antamaan itselleen kiitosta tehdystä hyvästä. Voitte myös keksiä omia, teidän ryhmälle sopivia tarkentavia kysymyksiä.

Kuulumiskierroksen jälkeen on hyvä käydä yleinen keskustelu, että mitä jäi edellisestä kerrasta mieleen ja tuliko joitain oivalluksia tai kysymyksiä, joita haluaa nostaa yhteiseen keskusteluun.

Välitehtävän purku ja alustus ryhmäkertaan

Ensin on hyvä käydä vapaata keskustelua välitehtävän kysymyksistä:

  • Mihin olen omahoidossani tyytyväinen tällä hetkellä?
  • Mihin kaipaan muutosta tai yhteistä pohdintaa?

Tässä voit hyödyntää myös tunnekortteja. Mitä tunteita omahoito sinussa herättää?

Sen jälkeen vertaisohjaajien on hyvä muutamalla sanalla alustaa alkavaa ryhmäkertaa. On tärkeää muistaa ja korostaa, että kyseessä on vertaisryhmä ja ettei diabeteksen hoidossa ole yhtä oikeaa tapaa. Sairaus on yksilöllinen ja lääkkeellinen ja toiminnallinen hoito tehoaa ja toimii jokaisessa hyvin yksilöllisesti. Käytössänne on ammattilaisen tekemiä videoita, mistä voi tulla uutta tietoa ja sen mukana ehkä ahdistustakin. Vertaisohjaajana on olennaista olla rohkea pysäyttää väärille urille suuntaavat keskustelut sekä sanoa, jos ei tiedä vastausta johonkin kysymykseen. Yhdessä voitte kirjata kysymyksiä ylös ja kysyä niitä esimerkiksi paikalliselta diabeteshoitajalta tai vaikka diabetesliiton asiantuntijalta.

Diabeteksen seuranta

 

Kysymyksiä, joiden kautta keskustelua voi jatkaa videoiden pohjalta:

Millainen on hoitopaikan tilanne tällä hetkellä? Milloin on käynyt viimeksi? Onko tyytyväinen omaan tilanteeseen? Onko kokeita otettu, tietävätkö tulokset?

Voitte tulostaa tästä tsekkauslista diabeteksen hyvän hoidon avaimista. 

Diabetes ja munuaisterveys

Videon katsomisen jälkeen on hyvä käydä vapaata keskustelua joko koko ryhmän voimin tai jakautua pienryhmiin. Nostoja voi tehdä vaikka kysymyksellä, mitä voisin itse tehdä arjessa munuaisia suojatakseni.

Ryhmän lopetus

Ryhmän päättämisessä on tärkeää muistaa kolme asiaa: tunnelmat tästä kerrasta, välitehtävä ja orientaatio seuraavaan tapaamiseen sekä rauhallinen lopetus.

On hyvä käydä kierros, jossa jokainen kertoo, mitä otat tästä kerrasta mukaasi?

Välitehtävä on kiva mahdollisuuksien mukaan jakaa paperisena osallistujille. Jos siihen ei ole mahdollisuutta, niin on hyvä kirjoittaa alla olevat kysymykset näkyviin.

  1. Mihin olen ______________ tyytyväinen tällä hetkellä? (esim. mihin olen ravitsemuksessani tyytyväinen tällä hetkellä?)
  2. Mihin kaipaan muutosta tai yhteistä pohdintaa?

Välitehtävän voit ladata täältä

Lopuksi on hyvä muistuttaa seuraavan tapaamisen ajankohdasta ja aiheesta. Ja sen lisäksi lopettaa tapaaminen valitsemallanne tavalla.

To top