2. kerta: Tullaan tutuiksi

Kuulumiset + paluu viime kertaan 15min

Ryhmä aloitetaan kuulumiskierroksella, jossa jokainen saa vuorollaan kertoa mitä itselle kuuluu. Voitte kysyä esimerkiksi mitä hyviä tekoja olet tehnyt itsellesi kuluneen viikon aikana tai Mistä olet ollut kiitollinen kuluneen viikon aikana? Kysymysten tarkoituksena on auttaa ryhmäläisiä huomaamaan mitä hyvää arjessa on tapahtunut ja antamaan itselleen kiitosta tehdystä hyvästä. Voitte myös keksiä omia, teidän ryhmälle sopivia tarkentavia kysymyksiä.

Kuulumiskierroksen jälkeen on hyvä käydä yleinen keskustelu, että mitä jäi edellisestä kerrasta mieleen ja tuliko joitain oivalluksia tai kysymyksiä, joita haluaa nostaa yhteiseen keskusteluun.

Oma tarinani 30min

Keskustellaan pienryhmissä (3-4hlö) otsikolla: ”oma tarinani”. Jokainen saa kuvata omaa tarinaansa ja kertoa itsestään sen minkä haluaa. Pienryhmäkeskustelun jälkeen käydään yhteinen purku: mitä muuta yhteistä löytyi kuin tyypin 2 diabetes? Ohjeistuksessa on tärkeää pitää huoli, että kaikilla on selvää, kauan on aikaa per henkilö.  

Mistä diabeteksessa on kyse ja miten sitä hoidetaan? 20min

Diabetes on yksilöllinen sairaus ja sen hoidossa voi jokaisella olla hyvin yksilölliset tavat. Ei ole yhtä oikeaa tapaa hoitaa hyvin eikä yhdellä toimiva tapa toimi välttämättä kaikilla. Katsokaa ensin lyhyet videot ja pohtikaa pienissä porukoissa tai yhteisesti, mitä ajatuksia video herätti.

Tässä yhteydessä on hyvä mainita, että tapaamisen jälkeen osallistujat saavat turvallisten tietolähteiden vinkit sopimallanne viestintätavalla itselleen, joiden avulla voi itsenäisesti lisätä ymmärrystään diabeteksen hoidosta.

Välitehtävän purku: mitä eri osa-alueille kuuluu?

Tässä kohdassa käydään läpi, onko välitehtävä tehty ja millaisia hymynaamoja saitte asteikoille. Voitte käydä jokaisen teeman yksitellen läpi ja kerätä taulukkoon, millaisen hymynaaman kukin osallistuja on antanut osa-alueelle. Tämän pohjalta selkiytyy, mikä osa-alue kaipaa eniten muutosta ja mistä olisi hyvä lähteä liikkeelle.

Voitte tässä yhteydessä käydä yleistä keskustelua, että onko toiveita työskentelytapoihin liittyen? Kokeeko osallistujat olevansa enemmän toiminnallisten kuin keskustelullisten kertojen ystäviä? Olisiko jokin teema, johon ehdottomasti kaivataan jotain tilaa tai asiantuntijaa?

Ryhmän lopetus

Ryhmän päättämisessä on tärkeää muistaa kolme asiaa: tunnelmat tästä kerrasta, välitehtävä ja orientaatio seuraavaan tapaamiseen sekä rauhallinen lopetus.

On hyvä käydä kierros, jossa jokainen kertoo, mitä otat tästä kerrasta mukaasi?

Välitehtävä on kiva mahdollisuuksien mukaan jakaa paperisena osallistujille. Jos siihen ei ole mahdollisuutta, niin on hyvä kirjoittaa alla olevat kysymykset näkyviin.

  1. Mihin olen ______________ tyytyväinen tällä hetkellä? (esim. mihin olen ravitsemuksessani tyytyväinen tällä hetkellä?)
  2. Mihin kaipaan muutosta tai yhteistä pohdintaa?

Välitehtävän voit ladata täältä.

Lopuksi on hyvä muistuttaa seuraavan tapaamisen ajankohdasta ja aiheesta. Ja sen lisäksi lopettaa tapaaminen valitsemallanne tavalla.

To top