Uni ja lepo

Vinkit ryhmän ohjaajalle

Unen ja levon merkitys on keskeistä diabeteksen hyvässä hoidossa.

Uneen ja lepoon voi liittyä vaikeita tunteita, jonka vuoksi sitä ei ehkä ryhmäläiset osaa valita teemaksi. Kokemus kuitenkin on, että kun sitä aletaan käsittelemään, keskustelua ja näkökulmia syntyy. Ryhmäkerralla on hyvä olla esimerkin omaisesti Tryptofaania sisältäviä välipaloja tarjolla.

Kuulumiset + paluu viime kertaan

Ryhmä aloitetaan kuulumiskierroksella, jossa jokainen saa vuorollaan kertoa mitä itselle kuuluu. Voitte kysyä esimerkiksi mitä hyviä tekoja olet tehnyt itsellesi kuluneen viikon aikana tai Mistä olet ollut kiitollinen kuluneen viikon aikana? Kysymysten tarkoituksena on auttaa ryhmäläisiä huomaamaan mitä hyvää arjessa on tapahtunut ja antamaan itselleen kiitosta tehdystä hyvästä. Voitte myös keksiä omia, teidän ryhmälle sopivia tarkentavia kysymyksiä.

Kuulumiskierroksen jälkeen on hyvä käydä yleinen keskustelu, että mitä jäi edellisestä kerrasta mieleen ja tuliko joitain oivalluksia tai kysymyksiä, joita haluaa nostaa yhteiseen keskusteluun.

Teemaan virittäminen Tyypitkaksi-keskustelukorteilla + välitehtävän purku

Millaisia ajatuksia ja tunteita uni ja lepo sinussa herättää? Samalla, kun keskustelua käydään korttien avulla tulee purettua välitehtävä:

  • Mihin olen unessa ja levossa tyytyväinen tällä hetkellä?
  • Mihin kaipaan muutosta tai yhteistä pohdintaa?

Muutoksen tarpeet ja yhteisen keskustelun aiheet voi olla hyvä kirjata näkyville esimerkiksi fläppitaululle.

Uni ja diabetes -video

 

Voitta valita seuraavista teemoista yhden ryhmäänne kiinnostavimman:

Mikä on rytmin merkitys?

  1. Keskustelkaa mitä ajatuksia video herätti?
  2. Voitte pohtia omaa tyypillisen päivänne rytmiä tämän vuorokausikellon avulla. 

 

Usein kysytyt kysymykset

Hankkeen pilotointivaiheen pohjalta kehitetyt unen ja levon usein kysytyt kysymykset -kortit ovat hyvä työkalu käydä keskustelua uneen ja lepoon liittyvistä uskomuksista ja epäselvyyksistä. Korteista löydät 15 kysymystä ja toiselta puolelta ammattilaisen ytimekkäät vastaukset niihin.

Korttien teemoja esimerkiksi: unen syklisyys, unen vaiheet, unen vaikutus T2, melatoniinin käyttö, miten unta voi huoltaa?, jos uni häiriintyy, mistä apua?

 

Uniapnea: yleinen unihäiriö tyypin 2 diabetesta sairastavien keskuudessa

Voitte käydä keskustelua videon perusteella esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta:

  1. Mitä ajatuksia video herättää?
  2. Haluaako joku kertoa, millaista on uniapnean/muun unihäiriön tutkiminen ja hoito?
  3. Haluaako joku kertoa muusta unihäiriöstä?
  4. Häiritseekö jokin untasi?

Palaudunko, pysähdynkö?

Tämän teeman valitessanne pääsette keskustelemaan päivän aikaisesta palautumisesta. Voitte keskustella esimerkiksi omista palautumisen keinoista ja jakaa vinkkejä toinen toisillenne. 

Jos kaipaatte unen huoltoon vinkkejä, voi apuna käyttää tätä Unihoitajien tekemää unen huolto vinkki -materiaalia.

 

Ryhmän lopetus

 

 

Ryhmän päättämisessä on tärkeää muistaa kolme asiaa: tunnelmat tästä kerrasta, välitehtävä ja orientaatio seuraavaan tapaamiseen sekä rauhallinen lopetus.

On hyvä käydä kierros, jossa jokainen kertoo, mitä otat tästä kerrasta mukaasi?

Välitehtävä on kiva mahdollisuuksien mukaan jakaa paperisena osallistujille.Jos siihen ei ole mahdollisuutta, niin on hyvä kirjoittaa alla olevat kysymykset näkyviin.

  1. Mihin olen ______________ tyytyväinen tällä hetkellä? (esim. mihin olen ravitsemuksessani tyytyväinen tällä hetkellä?)
  2. Mihin kaipaan muutosta tai yhteistä pohdintaa?

Välitehtävän voit ladata täältä

Lopuksi on hyvä muistuttaa seuraavan tapaamisen ajankohdasta ja aiheesta. Ja sen lisäksi lopettaa tapaaminen valitsemallanne tavalla.

To top