Liikkuminen

Vinkit ryhmän ohjaajalle

Liikkuminen on teema, joka herättää myös paljon tunteita ja ennakko-oletuksia. Yhdelle liikunta on elämäntapa ja toinen ei saa siitä mielihyvää, vaikka kuinka yrittäisi. Monesti tiedämme liikkumisen hyödyt terveydelle, mutta silti arkemme on passiivista. Yhtä ryhmäkertaa ei välttämättä kannata käyttää yhdessä liikkumiseen. Liikkumiseen liittyvien mahdollisten muutostarpeiden eteenpäin viemistä hyödyttää enemmän yhteinen keskustelu aiheesta. Yhdessä liikkumista tapaamisten välillä kannattaa kuitenkin harkita ja ryhmäläisiä siihen kannustaa. Tunnista ja muista kuitenkin vertaisohjaajana omat rajasi ajankäyttöön liittyen!

Kuulumiset + paluu viime kertaan

Ryhmä aloitetaan kuulumiskierroksella, jossa jokainen saa vuorollaan kertoa mitä itselle kuuluu. Voitte kysyä esimerkiksi mitä hyviä tekoja olet tehnyt itsellesi kuluneen viikon aikana tai Mistä olet ollut kiitollinen kuluneen viikon aikana? Kysymysten tarkoituksena on auttaa ryhmäläisiä huomaamaan mitä hyvää arjessa on tapahtunut ja antamaan itselleen kiitosta tehdystä hyvästä. Voitte myös keksiä omia, teidän ryhmälle sopivia tarkentavia kysymyksiä.

Kuulumiskierroksen jälkeen on hyvä käydä yleinen keskustelu, että mitä jäi edellisestä kerrasta mieleen ja tuliko joitain oivalluksia tai kysymyksiä, joita haluaa nostaa yhteiseen keskusteluun.

Välitehtävän purku

Ensin on hyvä käydä vapaata keskustelua välitehtävän kysymyksistä:

  • Mihin olen liikkumisessani tyytyväinen tällä hetkellä?
  • Mihin kaipaan muutosta tai yhteistä pohdintaa?

Virittäytyminen aiheeseen Tyypitkaksi -keskustelukorttien avulla

Valitkaa korteista sellainen, joka kuvaa mitä liikkuminen sinulle merkitsee? 

 

 

Nelikenttä-työskentelyä pienryhmissä

Katsotaan nelikenttä-video yhdessä. Sen jälkeen työskennellään neljällä pisteellä. Pisteillä on apukysymyksiä, jotka virittävät pohtimaan liikkumista ja omaa suhdetta liikkumiseen.

Pisteet:

Tieto: Mitä tietoa tarvitsen liikkumiseen liittyen? Mikä tieto estää muuttamasta omia tottumuksia?

Taito: Mitä liikkumiseen liittyviä taitoja minulla on? Mitä taitoja olisi hyvä harjoitella?

Tunteet: Millaiset tunteet voivat vaikuttaa liikkumiseen? Millainen on oma tunnemaailmani ja miten se vaikuttaa liikkumiseen?

Suhtautuminen: Miten oma suhtautumiseni vaikuttaa fyysiseen aktiivisuuteen? Onko liikunta ja liikkuminen sama asia? Mistä saa iloa ja positiivista mieltä? Vaikuttavatko aiemmat kokemukset liikkumisesta nykyisiin tottumuksiisi?

 

Liikunnan vaikutukset diabetekseen ja munuaisterveyteen

 

Oman liikkumisen pohdintatehtävä: mistä tykkään ja miten liikun?

Videon katsomisen jälkeen voitte pohtia omaa suhtautumistanne liikkumiseen tarkemmin seuraavien työkalujen avulla. Voitte jakaa liikkumiseni tällä hetkellä -lomakkeen myös kotona tehtäväksi.

Työkirjan lomake

liikkumiseni tällä hetkellä -lomake

Vireystilaikkuna ja pohdintatehtävä

Jokaisella meillä on oma luontainen vuorokausirytmi, joka kannattaa huomioida. Luontaisen vuorokausirytmin lisäksi on hyvä huomioida mahdolliset ali- ja ylivireystilat. Oman vireystilan voi testata 5–10 minuutin liikkumisella. Jos liikkuminen piristää, kannattaa sitä jatkaa pidempään. Jos on 10 minuutin jälkeen yhä väsynyt, on hyvä lopettaa ja keskittyä lepäämiseen.

Pohdintatehtävä:

Miltä vuorokautesi näyttää kokonaisuutena? Käytänkö aikaa asioihin, joista saan mielihyvää? Mihin vuorokauden aikaan koen itse olevani vireimmilläni? Hyvien rutiinien luominen, mitä seuraavaksi, mitä kokeilen? Esimerkiksi vuorokausikellon työstämistä. Vuorokausikellon löydät täältä

Pysähtymisharjoitus

Toisinaan voi olla se tilanne, että ennen kuin lähdemme lisäämään aktiivisuutta, olisi hyvä harjoitella myös pysähtymistä. Levon ja liikkeen tasapainon säilyttäminen on tärkeää eikä aina ole paras ratkaisu jatkaa yhä kovempaa hampaat irvessä. Tapaamisenne loppupuolella kokeilkaa linkin harjoitusta. Se voi tuntua haastavalta, mutta palkitsee onnistuessaan!

Ryhmän lopetus

Ryhmän päättämisessä on tärkeää muistaa kolme asiaa: tunnelmat tästä kerrasta, välitehtävä ja orientaatio seuraavaan tapaamiseen sekä rauhallinen lopetus.

On hyvä käydä kierros, jossa jokainen kertoo, mitä otat tästä kerrasta mukaasi?

Välitehtävä on kiva mahdollisuuksien mukaan jakaa paperisena osallistujille. Jos siihen ei ole mahdollisuutta, niin on hyvä kirjoittaa alla olevat kysymykset näkyviin.

  1. Mihin olen ______________ tyytyväinen tällä hetkellä? (esim. mihin olen ravitsemuksessani tyytyväinen tällä hetkellä?)
  2. Mihin kaipaan muutosta tai yhteistä pohdintaa?

Välitehtävän voit ladata täältä

Lopuksi on hyvä muistuttaa seuraavan tapaamisen ajankohdasta ja aiheesta. Ja sen lisäksi lopettaa tapaaminen valitsemallanne tavalla.

Jos kaipaatte lisää tietoa

To top