1. kerta: Tervetuloa!

Vertaisohjaajien ja hankkeen esittely

Esitelkää lyhyesti itsenne, miksi olette intoutuneet lähtemään vertaisohjaajiksi. Hankkeen esittelyn hoitaa hanketyöntekijä.

Ryhmäläiset esittäytyvät

Kaikkien on hyvä tehdä kartongista nimikyltit ensimmäisiä ryhmäkertoja ajatellen. Oman nimen lisäksi olisi hyvä kertoa mistä päin tulee ja jokin kevyt fakta, esimerkiksi mikä eläin olisit?

Pienryhmähaastattelu

Jakautukaa pienryhmiin (3-4hlö). Anna pienryhmälle yksi kysymys kerrallaan keskusteltavaksi. Tästä tehtävästä voi käydä lyhyen yhteisen kierroksen, niin että halukkaat voivat kertoa millainen fiilis tuli tehtävän tekemisestä ja onko jotain mitä haluaa jakaa koko ryhmälle.

Kysymykset:

  1. Mitä näet keittiö ikkunasta?
  2. Jokin muu
  3. Mikä on mielipuuhaasi?

Pelisääntöjen rakentaminen

Pelisääntöjen rakentaminen on todella tärkeä vaihe ryhmän muodostuksessa ja turvallisen ilmapiirin luomisessa. Keskustelkaa pienryhmissä: millaisia pelisääntöjä tarvitaan, että kaikilla olisi täällä kiva ja turvallista olla? Pienryhmätyöskentelyn lopuksi kootkaa yhteiset ohjenuorat, miten toimitte jatkossa. Esimerkkitaulu olemassa, mutta hyvä aloittaa vapaalla ideoinnilla.

Ryhmän käytännöt

Ryhmän rakenne ja kulku on hyvä käydä yhdessä läpi. Sen yhteydessä esitellään teemat, joiden äärelle myöhemmässä vaiheessa sukellatte. Alla oleva video antaa hyvän pohjan ryhmän käytäntöjen keskusteluun.

Jos ryhmän aikataulut ovat etukäteen selvillä, ne on hyvä näyttää ja käydä keskustelua, tarvitseeko niihin tehdä muutosta. Jos tapaamisia ei ole sovittu etukäteen, on nyt hyvä sopia ainakin seuraavien tapaamisten ajankohta. Yhteydenpitokanava ryhmäkertojen välillä on myös hyvä sopia (WhatsApp, sähköposti, tekstari, Facebook tms.)

Ryhmän lopetus

Ryhmän päättämisessä on tärkeää muistaa kolme asiaa: tunnelmat tästä kerrasta, välitehtävä ja orientaatio seuraavaan tapaamiseen sekä rauhallinen lopetus.

On hyvä käydä kierros, jossa jokainen kertoo, millainen tunnelma on nyt ryhmän jälkeen? Oliko tapaaminen odotusten mukainen? Tässä voi vaikka hyödyntää kouluarvosanaa tai muuta asteikkoa, että millaisella fiiliksellä suuntaa kotiin.

Välitehtävässä on hyvä kuvata, mikä on yleisesti ottaen välitehtävän tarkoitus. Välitehtävän tarkoitus on orientoida seuraavaan aihepiiriin tai tapaamiskertaan. Se helpottaa yhteisen ajan aloittamista, kun kaikki ovat hieman pohtineet aihetta etukäteen. Ensimmäisenä välitehtävä on itsearvointi: mitä eri osa-alueille kuuluu tällä hetkellä?

Arjen itsearviointi-lomakkeen voin ladata tästä

Tämän jälkeen välitehtävät on hyvä pitää yhtenäisinä. Löydät välitehtävän täältä.

Lopuksi on hyvä muistuttaa seuraavan tapaamisen ajankohdasta ja aiheesta. Ja sen lisäksi ottaa käyttöön jokin keino tapaamisen lopetukseen, hiljentyminen, kysymys tms.

To top