Ryhmäkerrat 1-2

Ensimmäisen ryhmäkerran tärkein tavoite on tutustua ja innostua toimimaan yhdessä. Ohjelmaa varten on hyvä miettiä runko, mutta siitä on hyvä olla valmis joustamaan. Pilottiryhmissä koettiin, että ainakin seuraavat asiat olisi hyvä käydä alussa läpi. Ryhmän aloitukseen on hyvä käyttää kaksi ryhmäkertaa ennen varsinaisiin teemakertoihin siirtymistä. Seuraavassa esimerkki, miten sisällöt jakautuisivat kahdelle tapaamiskerralle.

On tärkeää pitää huoli, että jokaiselle ryhmäläiselle tulee olo, että heille on tilaa, heidän mielipiteillään on väliä ja vuorovaikutukselle on riittävästi tilaa.

To top