Vertaisohjaajana toimiminen

Hienoa, että olet kiinnostunut Tyypitkaksi-ryhmän vetämisestä. Vertaisohjaajana toimiminen on arvokasta ja tärkeää vapaaehtoistyötä ja sille on oma paikkansa kolmannen sektorin toiminnassa. Kiitos, että olet mukana. 

Tyypitkaksi-ryhmän vertaisohjaajalta edellytetään itseltä tyypin 2 diabetesta. Se tuo sairauden lähemmäksi ja pystyt paremmin asettumaan ryhmäläisten asemaan. Tässä luvussa on kuvattu vertaisohjaajan roolia ja toimintaa sekä myös niitä rajoja, jotka on hyvä ottaa huomioon toimiessasi vertaisryhmän ohjaajana. On tärkeää muistaa, että vertaisohjaajana sinä et ole ammattilainen eikä sinulta odoteta terveydenhuollon ammattilaisen osaamista. Riittää, että omalla kokemuksellasi luotsaat ryhmää eteenpäin. 

Vertaisohjaajan tehtävänä on yhdessä ryhmäläisten kanssa kulkea matkaa eteenpäin. Vertaisohjaajana sinä huolehdit ryhmän käytännönjärjestelyistä, ryhmän ohjauksesta sekä siinä mahdollisesti eteen tulevista ongelmatilanteista. Onneksi sinä et ole yksin vaan sinulla on työparina 1–2 vertaisohjaajaa. Yhdessä te muodostatte tiimin. Ennen varsinaisten ryhmien alkua on teidän syytä yhdessä toisten vertaisohjaajien kanssa käydä läpi työn- ja vastuunjakoa. Yhdessä te vastaatte ryhmän kokonaistoiminnasta, mutta on hyvä sopia tietyistä tehtävistä ja vastuualueista, joita kukin hoitaa. Tätä keskustelua on hyvä käydä myös esimerkiksi yhdistyksen väen tai muun taustatukenne kanssa. Tehtävä- ja vastuunjaossa on hyvä sopia esimerkiksi, kuka laittaa tilan ryhmäkuntoon, kuka käy ostamassa mahdolliset tarjottavat ja kuka huolehtii mahdollisen tarvittavan materiaalin. Varsinaisen ryhmän vetämisestä kannattaa keskustella ennakkoon ja miettiä esimerkiksi teemoittain, mikä tuntuu kustakin vertaisohjaajasta omalle ja voisiko ottaa ns. vetovastuuta. Myös tästä on hyvä keskustella taustajoukkojen kanssa.

Vertaisohjaajana sinä sitoudut pitkään prosessiin, joka vaatii varmasti aikaa myös varsinaisten ryhmäkertojen ulkopuolelta. Ryhmien suunnittelu ja niiden valmistelu sekä purku ottavat oman aikansa. Tämän vuoksi on tärkeää huomioida myös oma jaksaminen ja omat voimavarat. Toivottavasti sinulla on oman näköisiä keinoja itsestä huolehtimiseen. Tärkeää on, että varaatte aikaa jokaisen ryhmäkerran jälkeen sen ryhmän purkamiselle ja kirjaatte ylös omia havaintojanne. Tätä varten on erillinen lomake. Myös hankkeen tukihenkilö on teidän tukenanne, samoin vertaisohjaajille järjestettävät tukiohjaukset.  

Ryhmässä on monenlaisia jäseniä. Ei ole kovinkaan harvinaista, että joku ryhmäläisistä haastaa ohjaajia. Tähän on syytä varautua ja siinä on tärkeää miettiä omat rajat nimenomaan vertaisohjaajana. Ne on hyvä käydä läpi ensimmäisellä ryhmäkerralla, mutta niihin on hyvä myös palata matkan varrella, mikäli tarvetta tulee. Edelleen on hyvä muistaa, että vertaisohjaajana et ole ammattilainen.  

To top