Munuaisterveyden tukeminen, 2. kerta

Kuulumiset ja paluu viime kertaan

Ryhmä aloitetaan kuulumiskierroksella, jossa jokainen saa vuorollaan kertoa mitä itselle kuuluu. Voitte kysyä esimerkiksi mitä hyviä tekoja olet tehnyt itsellesi kuluneen viikon aikana tai Mistä olet ollut kiitollinen kuluneen viikon aikana? Kysymysten tarkoituksena on auttaa ryhmäläisiä huomaamaan mitä hyvää arjessa on tapahtunut ja antamaan itselleen kiitosta tehdystä hyvästä. Voitte myös keksiä omia, teidän ryhmälle sopivia tarkentavia kysymyksiä.

Kuulumiskierroksen jälkeen on hyvä käydä yleinen keskustelu, että mitä jäi edellisestä kerrasta mieleen ja tuliko joitain oivalluksia tai kysymyksiä, joita haluaa nostaa yhteiseen keskusteluun.

Välitehtävän purku

Ensin on hyvä käydä vapaata keskustelua välitehtävän kysymyksistä:

  • Mihin olen tyytyväinen hoitopaikassani/hoitosuhteessani tällä hetkellä?
  • Mihin kaipaan muutosta tai yhteistä pohdintaa?

Nelikenttä-työskentely

Katsokaa nelikenttätyöskentelyn video yhdessä ja pohtikaa sen kysymyksiä munuaisterveyden näkökulmasta. 

Mitä tietoa tarvitsen diabeteksen hoitoon ja munuaisterveyteen liittyen? Mikä tieto estää minua panostamasta omahoitoon?

Millaisia omahoitoon liittyviä taitoja minulla on? Mitä taitoja olisi hyvä harjoitella?

Millaisia tunteita omahoito tai munuaisterveys minussa herättää? Millaisia keinoja minulla on käsitellä niitä?

Miten suhtaudun omahoitoon tai lisäsairauksiin? Miten suhtaudun munuaismuutosten mahdollisuuteen?

Lääkehoidon merkitys diabeteksen hoidossa

Ryhmän lopetus

Ryhmän päättämisessä on tärkeää muistaa kolme asiaa: tunnelmat tästä kerrasta, välitehtävä ja orientaatio seuraavaan tapaamiseen sekä rauhallinen lopetus.

On hyvä käydä kierros, jossa jokainen kertoo, mitä otat tästä kerrasta mukaasi?

Välitehtävä on kiva mahdollisuuksien mukaan jakaa paperisena osallistujille. Jos siihen ei ole mahdollisuutta, niin on hyvä kirjoittaa alla olevat kysymykset näkyviin.

  1. Mihin olen ______________ tyytyväinen tällä hetkellä? (esim. mihin olen ravitsemuksessani tyytyväinen tällä hetkellä?)
  2. Mihin kaipaan muutosta tai yhteistä pohdintaa?

Välitehtävän voit ladata täältä

Lopuksi on hyvä muistuttaa seuraavan tapaamisen ajankohdasta ja aiheesta. Ja sen lisäksi lopettaa tapaaminen valitsemallanne tavalla.

Ammattilainen mukana ryhmäkerralla

 

Mikäli ryhmä kokee suunnitteluvaiheessa, että kaipaisivat asiantuntijan, kuten diabeteslääkärin tai hoitajan läsnäoloa ryhmäkerralla, on se mahdollista. Asiantuntijaa voi pyytää paikalliselta terveysasemalta tai esimerkiksi omasta diabetesyhdistyksestä. Ammattilaista mukaan kutsuttaessa hänelle on hyvä lähettää saatekirje, jossa kerrotaan ryhmän tavoitteista ja toimintaperiaatteista. Teemoja, joista asiantuntijaa voi pyytää alustamaan ovat:

  1. Diabeteksen seuranta ja lisäsairaudet: käytänteet omalla alueella
  2. Diabeteksen lääkehoito ja lääkkeiden vaikutukset
  3. Insuliini ja hypoglykemia (jos ryhmässä insuliinihoitoisia, niin erityisen tärkeää)

Ryhmäkerran kulkuun asiantuntijan läsnäolo vaikuttaa yleensä niin, että keskusteluille jäänee vähemmän aikaa. On hyvä pitää kuitenkin ryhmän aloituksessa ja lopetuksessa tutut rakenteet mukana.

To top