Teemat ryhmäkerroille 3-9

Tutustumisen ja ryhmäytymisen jälkeen ryhmän matka jatkuu kohti teemallisia ryhmäkertoja. Teemojen käsittelyjärjestykseen ja käsittelytapaan kannustamme osallistamaan mahdollisimman paljon ryhmäläisiä! Näin ryhmäläiset saavat juuri heitä palvelevia työskentelytapoja ja todennäköisesti he sitoutuvat paremmin ryhmään ja sen työskentelyyn.

To top