Mielen hyvinvointi

Mielen hyvinvoinnin teema voi olla hyvä ottaa teemaksi jo ryhmäprosessin keskivaiheilla. Mielen hyvinvoinnin teeman kerralla saa tilaa käsitellä sairauden aiheuttamia tunteita.

Kuulumiset + paluu viime kertaan

Ryhmä aloitetaan kuulumiskierroksella, jossa jokainen saa vuorollaan kertoa mitä itselle kuuluu. Voitte kysyä esimerkiksi mitä hyviä tekoja olet tehnyt itsellesi kuluneen viikon aikana tai Mistä olet ollut kiitollinen kuluneen viikon aikana? Kysymysten tarkoituksena on auttaa ryhmäläisiä huomaamaan mitä hyvää arjessa on tapahtunut ja antamaan itselleen kiitosta tehdystä hyvästä. Voitte myös keksiä omia, teidän ryhmälle sopivia tarkentavia kysymyksiä.

Kuulumiskierroksen jälkeen on hyvä käydä yleinen keskustelu, että mitä jäi edellisestä kerrasta mieleen ja tuliko joitain oivalluksia tai kysymyksiä, joita haluaa nostaa yhteiseen keskusteluun.

Välitehtävän purku

Ensin on hyvä käydä vapaata keskustelua välitehtävän kysymyksistä:

  • Mihin olen mielen hyvinvoinnissani tyytyväinen tällä hetkellä?
  • Mihin kaipaan muutosta tai yhteistä pohdintaa?

Lyhyt alustus videoin: mieli ja pitkäaikaissairaus

Ryhmäkerran alkupuolella on hyvä kuvata lyhyesti: mitä tarkoittaa mielen kannalta, kun on pitkäaikaissairaus? Hoidossa on paljon asioita, joista pitää huolehtia päivästä toiseen. Sairaudesta ei saa lomaa eikä se parane. Hoitoväsymys on tavallista ja luonnollista. Toivoa tuo se, että diabeteksen hoito on yleisesti ottaen tällä hetkellä hyvällä tasolla ja diabetesta sairastavan terveyttä seurataan säännöllisesti. Diabeteksen etenemiseen voi myös itse osaltaan vaikuttaa.

Stressi ja univaje nostaa verensokeria. Jos taas verensokeri jatkuvasti vaihtelee tai on korkealla, se väsyttää ja vaikuttaa mielialaan. Tämä on hyvä tiedostaa ja myös hoitaa verensokeritasojaan. Tulevaisuuteen diabeteksen kanssa voi liittyä myös huolta ja pelkoja.

Mielenhyvinvoinnin käsittelyyn erityisen hyvää materiaalia ja videoita löytyy täältä

Omahoidossa jaksaminen -video 

Diabetes ja mieli -video

 

Voimavaratimantti tai sammio

Voimavaratimantti -työkalu

Voimavarasammio -työkalu

Jokainen tekee henkilökohtaisen voimavaratimantin tai voimavarasammion. Voitte valita niistä teidän mielestä mukavamman. Itsenäisen työskentelyn jälkeen keskustellaan voimavaroista. Jokainen voi osallistua keskusteluun sen verran kuin itsestä tuntuu hyvältä. 

Hyvinvointipolku mielen maisemiin

Laittakaa tilassa, jossa kokoonnutte tai mahdollisuuksien mukaan ulkona linkin materiaalit esille niin, että niitä voi kiertää. Jakautukaa ryhmässä pareihin ja pysähtykää aina yhden kysymyksen äärelle keskustelemaan. Kokemus on, että keskustelua viriää, joten tähän on hyvä varata riittävästi aikaa.

Hyvinvointipolun materiaaliin löydät täältä.  

Mindfulness-harjoitus

Ryhmän lopetus

Ryhmän päättämisessä on tärkeää muistaa kolme asiaa: tunnelmat tästä kerrasta, välitehtävä ja orientaatio seuraavaan tapaamiseen sekä rauhallinen lopetus.

On hyvä käydä kierros, jossa jokainen kertoo, mitä otat tästä kerrasta mukaasi?

Välitehtävä on kiva mahdollisuuksien mukaan jakaa paperisena osallistujille. Jos siihen ei ole mahdollisuutta, niin on hyvä kirjoittaa alla olevat kysymykset näkyviin.

  1. Mihin olen ______________ tyytyväinen tällä hetkellä? (esim. mihin olen mielen hyvinvoinnissani tyytyväinen tällä hetkellä?)
  2. Mihin kaipaan muutosta tai yhteistä pohdintaa?

Välitehtävän voit ladata täältä

To top