Viimeinen ryhmäkerta

Ryhmän päättämisellä ja viimeisellä kerralla on lähes yhtä suuri rooli kuin sen aloittamisella. Yhteinen matka on ollut pitkä ja ryhmä on todennäköisesti tiivistynyt matkan varrella ja yhteys ryhmäläisten välillä on kasvanut.

Kuulumiset + paluu viime kertaan

Ryhmä aloitetaan kuulumiskierroksella, jossa jokainen saa vuorollaan kertoa mitä itselle kuuluu. Voitte kysyä esimerkiksi mitä hyviä tekoja olet tehnyt itsellesi kuluneen viikon aikana tai Mistä olet ollut kiitollinen kuluneen viikon aikana? Kysymysten tarkoituksena on auttaa ryhmäläisiä huomaamaan mitä hyvää arjessa on tapahtunut ja antamaan itselleen kiitosta tehdystä hyvästä. Voitte myös keksiä omia, teidän ryhmälle sopivia tarkentavia kysymyksiä.

Kuulumiskierroksen jälkeen on hyvä käydä yleinen keskustelu, että mitä jäi edellisestä kerrasta mieleen ja tuliko joitain oivalluksia tai kysymyksiä, joita haluaa nostaa yhteiseen keskusteluun.

Välitehtävä

Välitehtäväksi ennen viimeistä kertaa on hyvä antaa hieman poikkeava välitehtävä. On hyvä pyytää ryhmäläisiä pohtimaan jo etukäteen, millaista heistä on ollut olla ryhmässä, mitä he kokevat siinä olemisesta saaneensa ja onko jotain, jota jäivät kaipaamaan.

Nelikenttä-arvio

Arviointia siitä: mitä olen saanut ryhmätoiminnasta, tehdään pienryhmissä kahvimenetelmän avulla. Pienryhmät kiertävät pisteitä ja täydentävät toistensa ajatuksia tai lisäävät sellaisia asioita, joita ei ole vielä mainittu. Materiaalin työskentelyyn löydät täältä. Kysymykset pisteillä ovat seuraavat:

  1. Mikä ryhmässä saatu tieto on ollut sinulle tärkeää, hyödyllistä tai merkityksellistä? Kerro konkreettisia asioita
  2. Millaisia taitoja olet oppinut ryhmässä ja miten ne näkyvät arjessasi?
  3. Miten vertaisryhmä on auttanut sinua tunteiden käsittelyssä?
  4. Miten suhtautumisesi on muuttunut diabetekseen ja omahoitoosi yleisesti vertaisryhmän aikana?

Palautteen antaminen toisille

Positiivisten asioiden kuuleminen itsestä ja niiden kertominen toisille on tärkeää. Kun ryhmä on päättymässä on mukava kiittää toinen toistansa siitä, mitä toit tähän ryhmään. Menetelmiä palautteen antamiseen on monia, voitte ohjaajien kesken pohtia, mikä tuntuisi teistä luontevalta tavalta ja teidän ryhmällenne sopivalta. 

Menetelmiä esimerkiksi: Lankakerä, kiertävä reppu, postikorti

Mistä tukea jatkossa?

Lopuksi on hyvä keskustella, että millaisia mahdollisuuksia vertaistukeen ja muuhun tukeen diabeteksen kanssa on tarjolla. Nämä vaihtelevat paljolti alueellisesti, mutta voitte kerätä ohjaajien kesken tietämiänne mahdollisuuksia ja kysyä lisää ryhmäläisiltä. Yleensä paras tieto elää ryhmäläisissä! Alla muutamia esimerkkejä tuen tavoista:

  • Kurssimahdollisuudet/liittojen muu toiminta
  • Yhdistyksen toiminta
  • Ryhmän jatko ja sen tukeminen

Ryhmän lopetus

Ryhmän päättämisestä viimeisellä kerralla voi pitää matkassa ainakin kaksi asiaa tästä kerrasta ja rauhallinen lopetus.

On hyvä käydä perusteellisempi kierros tai muulla tavoin kerätä vielä palautetta ryhmästä. Millaisia ajatuksia näin viimeisellä kerralla herää koko prosessista ja sen toimivuudesta.

To top